www.twojblues.com  |  Pismo ludzi bluesa!
Wydawnictwo    |   Redakcja    |   Reklama    |   Kontakt
edaktor Naczelny: Andrzej Matysik
 
Blisko współpracujący publicyści:
Ryszard Gloger
Piotr Gwizdała
Andrzej Keyha
Tim Holek
Danuta Matysik
Zosia Matysik
Mariusz Szalbierz
Sławomir Wierzcholski
Blisko współpracujący fotograficy:
Aigars Lapsa
Paul Natkin
Jindrich Oplt
Dusty Scott
Krzysztof Szafraniec
Jack Vartoogian
Linda Vartoogian

Sekretarz redakcji: Ewa Matysik

Konsultacja graficzna: Roman Kalarus

Skład: Mirosław Dyka

Wydawca: Delta Agencja Koncertowo-Wydawnicza 
 
 
 

  

Prenumerata roczna KRAJOWA
(4 numery, w tym koszty wysyłki)
80 zł - przesyłka zwykła
90 zł - przesyłka polecona
Uwaga! Z ukazaniem się każdego numeru pomiędzy prenumeratorami losujemy pięć trzypłytowych pakietów.

Zapraszamy do naszego archiwum sięgającego 2000 r.

Czytelnicy w "barwach" TB -
wyślij fotkę i dołącz do nas!

Agencja koncertowo-wydawnicza Delta jest wydawcą Kwartalnika Twój Blues - jedynego ogólnopolskiego magazynu, poświęconego w całości muzyce bluesowej.

twojblues.com      Aktualności      Prenumerata      Archiwum magazynu      Download      Galeria      Linki

Copyright © 2000 - 2020   Agencja Koncertowo Wydawnicza Delta