prenumerata kwartalnika TWÓJ BLUES

Prenumerata roczna KRAJOWA (4 numery, w tym koszty wysyłki)
100 zł – przesyłka zwykła
112 zł – przesyłka polecona
Uwaga! Z ukazaniem się każdego numeru pomiędzy prenumeratorami losujemy pięć trzypłytowych pakietów.