Po udanej ubiegłorocznej akcji “Fryderyki” zwieńczonej statuetką wręczoną Kasie Chorych za płytę “Koncertowo” zachęcamy zespoły i wydawców do zgłaszania płyt do kolejne edycji konkursu. 

Regulamin dopuszcza zgłaszczanie płyty, wydanych pomiędzy 1 grudnia 2008 roku a 30 listopada 2009 roku. Termin rejestracji zgłoszeń do konkursu FRYDERYK 2010 upływa 30 listopada 2009 roku! W tegorocznej edycji po raz pierwszy działać będzie internetowy system rejestracji zgłoszeń, w którym osoby uprawnione do zgłoszenia nagrania, mogą takiego zgłoszenia dokonać. Nowy system rejestracji zgłoszeń umożliwia przedstawienie głosującym na nagrody członkom Akademii Fonograficznej dodatkowych danych o zgłoszonym wydawnictwie, takich jak: zdjęcie okładki, opis, czy ilustracja dźwiękowa w postaci pliku mp3. Członkowie Akademii będą mieli do nich dostęp bezpośrednio z systemu do głosowania. UWAGA! Zamieszczanie takich dodatkowych danych nie jest obowiązkowe 

Po zarejestrowaniu się w systemie na stronie www.fryderyki.pl należy przystąpić do wypełniania formularzy zgłoszeniowych. Przewidziano osobne formularze dla albumów muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej oraz dla singli (kategoria: Piosenka Roku) i wideoklipów (kategoria: Wideoklip Roku). System wskaże, jakie dokumenty i procedury są wymagane, aby dane zgłoszenie było kompletne. Pokaże także status danego zgłoszenia, nadany przez Biuro Akademii Fonograficznej (czy dane zgłoszenie zostało zatwierdzone przez Biuro, czy należy uzupełnić brakujące dokumenty itd.). 

UWAGA !! Aby zgłoszenie wydawnictwa do konkursu FRYDERYK 2010 zostało przyjęte i zatwierdzone należy: 

I. Wypełnić w systemie do rejestracji zgłoszeń odpowiedni FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

II. Przesłać do Biura Akademii Fonograficznej pocztą lub dostarczyć osobiście WYMAGANE MATERIAŁY (system do rejestracji zgłoszeń pokaże, jakie materiały są wymagane w przypadku każdego zarejestrowanego wydawnictwa): 

1. Wydrukowany formularz zgłoszeniowy danego wydawnictwa 

2. Podpisane przez upoważnioną osobę oświadczenie (dostępne do pobrania w systemie rejestracji zgłoszeń), potwierdzające zgodę danego artysty na udział w konkursie oraz w gali wręczenia statuetek 

3. Oryginalny egzemplarz albumu/singla/wideoklipu 

Dokumenty te należy dostarczyć pod adres: ZPAV/AKADEMIA FONOGRAFICZNA, Ul. Kruczkowskiego 12 m. 2, 00-380 Warszawa 

OPCJONALNIE można:

a. Dołączyć, w elektronicznym systemie rejestracji, plik muzyczny w formacie MP3, ilustrujący zgłoszone nagranie. 

b. Przesłać do Biura Akademii Fonograficznej (na powyższy adres) podpisane oświadczenie (dostępne do pobrania w systemie rejestracji zgłoszeń), w którym właściciel praw do nagrania wyrazi zgodę na jego udostępnienie członkom Akademii Fonograficznej (przesłanie tego oświadczenia jest obowiązkowe w przypadku dołączenia pliku mp3 do zgłoszenia danego wydawnictwa). 

Aby zgłosić wydawnictwo do konkursu “Fryderyk 2010” należy kliknąć link www.fryderyki.pl 

W przypadku jakichkolwiek pytań radą służą: Agnieszka Rapacka lub Alicja Leszczyńska (tel. 022/622 9219, e-mail: akademia@zpav.pl

A więc, muzycy i wydawcy! Czasu pozostało niewiele, zmobilizujcie się i powalczcie o kolejnego Fryderyka dla bluesa!