O wynikach German & Baltic Blues Challenge pisaliśmy “na gorąco” już wczoraj. Dzisiaj prezentujemy obszerną fotogalerię, a także przybliżamy regulamin oceniania zespołów.

Kryteria były następujące. Jurorzy, do oceny każdego z wykonawców, dostawali imienny arkusz zawierający pięć rubryk z kryteriami oceniania: Blues Content (1), Instrument Talent (2), Vocal Talent (3), Originality (4), Stage Presence (5). 


Choć skala ocen wynosiła od 1 do 10 punktów, nie wszystkie punkty miały jednakową wagę. Punktacja w kategorii 1 mnożona była przez 4, w kategoriach 2 i 3 mnożono ją razy 3, zaś w kategoriach 4 i 5 razy 2. Od sumy ocen wszystkich jurorów odejmowano punkty: za spóźnienie się na próbę lub jej przedłużenie oraz za przekroczenie limitu czasu konkursowego występu wynoszącego 20 minut. 


Inspicent sceny w 18 minucie każdego koncertu pokazywał zespołowi żółtą kartkę z napisem “2 minuty”, w 19 minucie i 30 sekundzie – z napisem “30 sekund”, a po upływie 20 minut pokazywał kartkę czerwoną. Za każde 10 sekund przekroczenia limitu czasowego zespół otrzymywał 1 punkt karny. Każdy wykonawca na 30 minut przed swoim występem musiał zameldować się w komplecie na zapleczu sceny, a na zainstalowanie się na niej miał 20 minut. 
Zapraszamy do obejrzenia obszernego fotoreportażu.