Wydawnictwo

Kwartalnik TWÓJ BLUES
Pismo ludzi bluesa
Rok powstania: 2000

Wydawca: Agencja Koncertowo-Wydawnicza DELTA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
www.delta.art.pl

Redaktor naczelny: Andrzej Matysik
Sekretarz redakcji: Ewa Matysik

Blisko współpracują:
Publicyści: Danny Bryant, Norman Darwen, Fred Delforge, Ryszard Gloger, Piotr Gwizdała, Zbyszek Jędrzejczyk, Jacek Kurek, Robert Lenert, Danuta Matysik, Zosia Matysik, Roger Stolle, Mariusz Szalbierz, Sławomir Wierzcholski
Fotograficy: Aigars Lapsa, Paul Natkin, Jindřich Oplt, Krzysztof Szafraniec, Jack Vartoogian, Linda Vartoogian

Konsultacja graficzna: Roman Kalarus
Skład: Zosia Matysik
Druk: Drukarnia TOLEK – Mikołów