Drugi rok z rzędu 1 kwietnia Poczta Polska podnosi ceny swych usług. W przypadku kosztów wysyłki naszych przesyłek do prenumeratorów od początku roku 2018 podwyżka ta wyniesie równe 100% (do końca marca 2018 koszt wysyłłki wynosił 2,00 zł; od 1.04.2019 wysyłka TB będzie kosztowała 4,00 zł.)

 

W związku z tym zmuszeni jesteśmy podnieść ceny prenumeraty krajowej, która od 1.04.2019 wynosić będzie:

zwykła – 80 zł

polecona – 90 zł

 

Ceny prenumeraty zagranicznej oraz samego czasopisma pozostają bez zmian.